P5.png
最新消息
首頁 > 最新消息
日期 2019/08/01
標題 賀 ! 本院院長呂良正教授榮獲中國工程師學會108年度傑出工程教授獎

本院院長呂良正教授榮獲108年傑出工程教授獎頒獎典禮 由內政部徐國勇部長頒發獎牌。

                                     

P5.png


P5.png


 

回列表